2017.09.13. Rada Sekcji Oświaty Regionu Gdańskiego NSZZ „S”