2017.08.13. Spotkanie byłych internowanych w Strzebielinku