2017.07.12. Rocznica śmierci ks. prałata Henryka Jankowskiego