2017.01.31 Spotkanie w Duszpasterstwie Ludzi Pracy