2017.01.12. Spotkanie opłatkowe Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego