2017.01.09. Spotkanie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "S"