2016.12.08. Spotkanie opłatkowe Komisji Krajowej i Regionu Gdańskiego "S"