2016.11.24. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Romana Kuzimskiego