2016.11.13. Rocznica stanu wojennego w Gdańsku. Uroczystości