2016.10.11. Rada Sekcji Oświaty Regionu Gdańskiego NSZZ "S"