2016.10.03. Posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność"