2016.09.15. Ugoda w sprawie dyrektorki szkoły nr 65 i wiceprezydenta Gdańska