2016.09.05. Posiedzenie zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność"