2016.08.15. Uroczystości organizowane przez Stowarzyszenie Godność.