2016.08.14. Pielgrzymka z Krzyżem od grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki do parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku.