2016.08.09. Wolne niedziele. Akcja zbierania podpisów w Gdańsku