2016.07.04. Posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność"