2016.06.22. Góry – pasja Krzysztofa Maliszewskiego