2016.04.12. WZD Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność"