2016.02.01. Posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”