2015.12.16. Uroczystości w Bazylice św. Brygidy i na Placu Solidarności