2015.10.06 WZD Regionalnej Sekcji Oświaty Regionu Gdańskiego