Sekcja Oświaty

Pismo do Kuratora Oświaty

Szanowna Pani Kurator, W imieniu Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku zwracamy się z prośbą o podanie, jakie konkretnie …

Korespondencja z MEN

W imieniu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku dziękuję za przesłanie odpowiedzi na część spraw – problemów, które zgłosiliśmy do …

Komunikat – spotkanie ws. płac UMWP

Komunikat ze spotkania przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku w sprawach dotyczących szkół, dla …

Pismo do CEA

Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania z siedzibą w Gdańsku przypomina, iż na konferencji w Gdańsku w dniu 7 listopada 2017 r., w obecności przedstawiciela Ministerstwa …

Komunikat powyborczy

W dniach 17 i 24 kwietnia 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (110 delegatów). – Powołaliśmy Międzyregionalną Sekcję …

Wielkanoc 2018

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych – Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego – składa życzenia zdrowia, spokoju na nadchodzący czas. Niech …

Uwagi Sekcji Gdańskiej do projektu rozporządzenia ws. szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli

W imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przesyłamy uwagi do projektu  rozporządzenia MEN ws. szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.   Uwagi …

Apel Sekcji o 1 % na Fundusz Stypendialny

Koleżanko, Kolego, Teraz decydujesz o Twoim podatku za 2017 rok! Przekaż 1% na ten cel! To nic nie kosztuje, a wesprzesz przyznanie stypendiów dla młodych …

Stanowisko ws. godzin pokarcianych

W nawiązaniu do spotkania z Panią Minister w dn. 2 lutego br. w Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przedstawia propozycję rozwiązania problemu …

Wizyta p. minister Anny Zalewskiej

W dniu 2 lutego 2018 r. minister edukacji narodowej Anna Zalewska, po zebraniu z przedstawicielami samorządów terytorialnych w Gdańsku,  spotkała się ze związkowcami z „Solidarności” …

 
 

Galerie

[Nie odnaleziono albumu]