2015.04.25. XVI Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „S” do Lichenia