2015.02.20. Akcja protestacyjna w Regionie Gdańskim – flagi na budynkach