2015.02.02. Posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "S"