2015.01.14 Spotkanie opłatkowe Komitetu Pamięci i Ochrony Pomnika Poległych Stoczniowców 1970