2015.01.14 Spotkanie opłatkowe KM NSZZ "S" Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku