2015.01.13 Posiedzenie Rady Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność"