2015.01.12 Posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność"