2014.12.16. Uroczystości pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku