2014.11.19. Uroczystości pogrzebowe śp. Wojciecha Hebla