2014.11.04. Spotkanie organizacji pracodawców i pracowników