2014.10.18. 30 rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Włocławek, Warszawa