2014.09.27. XIX Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Obronnego