2014.08.21-25 Pielgrzymka do Maria Holm w Norwegii