2014.08.17. Spotkanie internowanych w Strzebielinku