2014.07.13. 4 rocznica śmierci ks. prałata Henryka Jankowskiego