2014.06.17. Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.