2014.05.22. WZD Krajowej Sekcji Porrtów Morskich NSZZ "S"