2014.05.16. WZD Regionu Słupskiego NSZZ "Solidarność"