2014-05-13. Rada Sekcji Oświaty Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność"