2014.03.15. Pikieta przed konsulatem Rosji w Gdańsku