2014.03.07. Nadmorskie Centrum Medyczne. Zebranie wyborcze "S"