2013.11.10. Spotkanie opłatkowe w Oddziale ZRG w Gdyni