2013.11.09 manifestacja w Gdańsku – branże, zakłady pracy