2013.11.07. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w Copernicusie