2013.06.26. mafifestacja przed siedzibą NFZ w Gdańsku