2013-05-26 Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich