2013.03.26 Pikieta przed Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku